jolenta.pl

Parafia p.w. Błogosławionej Jolenty w Gnieźnie
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

RÓŻANIEC - Modlitwą Zbawienia


Rozpoczyna się październik, miesiąc Maryi, miesiąc Różańca Świętego.

Modlitwa różańcowa jest znana w kościele od wieków. Modlitwę tę objawiła Maryja
św. Dominikowi w 1214 r. jako narzędzie do nawrócenia grzeszników.

Różaniec Święty składa się z

dwóch elementów: modlitwy myślnej i modlitwy ustnej. Modlitwa myślna to medytacja głównych tajemnic życia, śmierci i chwały Jezusa Chrystusa i
Jego Matki.

Modlitwa ustna polega na odmawianiu dwudziestu dziesiątek „Zdrowaś Mario”

poprzedzonych „Ojcze nasz”, podczas których rozważa się dwadzieścia wydarzeń z życia Jezusa i Maryi.
Cały Różaniec podzielony jest  na tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne.

Modlitwę różańcową umiłowało wielu świętych i błogosławionych ( św. Jan Paweł II,

sługa boży Kardynał Stefan Wyszyński, św. o. Maksymilian Kolbe)

Różaniec Święty jest najlepszą bronią przeciwko złym duchom.

Z miejsc, gdzie jest odmawiany, uciekają one w popłochu. Dzięki modlitwie różańcowej zostało wysłuchanych wiele próśb i nawróciło się wielu grzeszników.

Różaniec Święty jest więc skarbem, który każdy z nas ludzi XXI wieku powinien

odkryć i czynić jak zaleca to św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w „Przedziwnym Sekrecie Różańca Świętego”:
„Niechaj więc uczeni i ludzie niewykształceni, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wielbią i pozdrawiają dniem i nocą, poprzez Święty Różaniec Jezusa i Maryję”


Czas, Kalendarz


BIURO PARAFIALNE CZYNNE
w dni powszednie:
8:00 - 9:00      17:30 - 19:00

w niedzielę:
po każdej Mszy św.
Telefon kontaktowy: 61 428 19 28
Czytaj więcej >>

Aktualności
Plakaty
Modlitwa
Badanie
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego